img

Portal Rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah

Mengenai Kami

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah (SPANS) atau pada awalnya dikenali dengan nama The North Borneo (Public Service Commission) Order in Council 1963 telah ditubuhkan dan diwartakan pada 1 Mac 1963 dalam Warta Kerajaan Bil. S43/63. Selepas Negeri Sabah mencapai kemerdekaan melalui penubuhan Malaysia pada 16 September 1963, maka pewujudan SPANS diperuntukkan di bawah Perkara 36(1) Perlembagaan Negeri Sabah. SPANS.

Pelantikan Ahli-ahli SPANS diperuntukkan di bawah Perkara 36(1) dan Perkara 36(2) Perlembagaan Negeri Sabah. Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah selepas berunding dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah boleh melantik seorang Pengerusi dan tidak kurang daripada 3 orang tetapi tidak melebihi 8 orang Ahli. Pada masa ini Ahli-ahli SPANS terdiri daripada Pengerusi, Timbalan Pengerusi dan 7 orang Ahli.

Bagi melicinkan proses tadbir urus, SPANS di bawah Perkara 37(7) Perlembagaan Negeri Sabah boleh mewakilkan mana-mana fungsinya kepada Setiausaha Kerajaan Negeri dan Setiausaha Tetap, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah. Bagaimanapun tanggungjawab mutlak (Ultimate Responsibility) masih terletak pada SPANS bagi menentukan perwakilan kuasa itu dilaksanakan dengan teratur.

Kumpulan Kakitangan SPANS

Profail Jabatan

img


Visi:
☇ Perkhidmatan Awam Negeri yang berwibawa dan serba boleh yang dapat memainkan peranan dalam pembangunan masyarakat dan negara.

Misi:
☇ Memilih anggota Perkhidmatan Awam yang terbaik;
☇ Memastikan perkhidmatan mereka teratur; dan
☇ Mengekalkan tahap disiplin yang tinggi.

Fungsi-Fungsi:
☇ Pelantikan;
☇ Pengesahan Jawatan;
☇ Pemberian Taraf Berpencen;
☇ Kenaikan Pangkat;
☇ Pertukaran; dan
☇ Kawalan Tatatertib anggota Perkhidmatan Awam Negeri Sabah.

Objektif:
Memastikan urusan pengambilan, pelantikan, perkhidmatan dan tindakan tatatertib Pegawai Awam Negeri dilaksanakan dengan adil, saksama, tepat, cepat dan efisien.

Nilai-Nilai Bersama:
☇ Profesional dalam menjalankan tugas;
☇ Kerja berpasukan dalam merealisasikan matlamat SPANS; dan
☇ Berintegriti dalam segala urusan dan amalan.

Piagam Pelanggan:
☇ Memberikan perkhidmatan yang cepat, tepat, mesra dan adil;
☇ Memproses setiap urusan perkhidmatan mengikut peraturan yang berkuat kuasa; dan
☇ Memastikan semua syor yang dikemukakan ke Urus Setia Suruhanjaya ini diambil tindakan dengan serta merta dan sekiranya syor tersebut teratur, Kertas Mesyuarat disediakan dalam tempoh 14 hari bekerja dan keputusan akan disampaikan kepada pelanggan dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja selepas Mesyuarat Penuh SPANS.

Dasar Kualiti
Memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan memberikan perkhidmatan berikut:-

☇ Perkhidmatan yang cepat dan tepat;
☇ Perkhidmatan yang prihatin dan mesra;
☇ Perkhidmatan yang profesional;
☇ Perkhidmatan yang adil dan saksama; dan
☇ Pengamalan budaya kerja bermuafakat dan akauntabiliti.

Moto
Tiada yang terbaik selagi boleh dibaiki

Pengumuman / Hebahan

testimonial image

Perhatian kepada semua pengguna awam yang telah berjaya mendaftar masuk ke dalam sistem eSPANS awam. Sila pastikan maklumat diri dan dokumen sokongan anda adalah benar dan lengkap bagi mengelakkan keciciran maklumat. Terima Kasih.

SPANS, Bahagian Khidmat Pengurusan

Harap maaf, tiada pengiklanan jawatan kosong setakat ini. Sebarang rujukan pertanyaan dan permasalahan mengenai perjawatan boleh merujuk ke talian mengikut waktu pejabat : 088-255877 Sambungan 216 / 261 / 262 / 268 atau diemelkan ke alamat emel : Wmjawatan@sabah.gov.my

SPANS, Bahagian Pengambilan

Bahagian SPANS

Bahagian-bahagian yang terlibat dalam segala pergerakan SPANS di dalam kerajaan negeri sabah

Bahagian Pelantikan & Pengambilan

° Pengiklanan jawatan kosong;
° Pengendalian sesi temu duga calon / pemohon jawatan;
° Mengurus Pelantikan Secara Tetap / Sementara / Kontrak;
° Penyerapan ke Jawatan Tetap;
° Pembaharuan / Pemendekan Pelantikan Kontrak;
° Perubahan mata gaji dalam Pelantikan Pertama;
° Perubahan gelaran nama jawatan dalam Pelantikan Pertama; dan
° Pelantikan semula pesara.

Bahagian Kemajuan Kerjaya

Unit Pemangkuan
° Pelantikan memangku jawatan;
° Pelanjutan pelantikan memangku jawatan;
° Pemendekan pelantikan memangku jawatan;
° Pelantikan menanggung kerja;
° Pelantikan secara pertukaran sementara; dan
° Pertukaran secara pinjaman dan pertukaran jabatan.


Unit Kenaikan Pangkat
° Kenaikan pangkat;
° Kenaikan pangkat secara khas untuk penyandang (KUP);
° Kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL);
° Kenaikan pangkat KPSL istimewa jawatan jumud;
° Pelantikan pegawai sedang berkhidmat;
° Opsyen pertukaran jawatan;
° Penetapan mata gaji pegawai yang sedang berkhidmat; dan
° Urus Setia sesi temu duga kenaikan pangkat oleh Ahli- Ahli SPANS (Panel Penemu duga)

Bahagian Perkhidmatan

° Pengesahan dalam jawatan (Memilih Skim KWSP);
° Pengesahan dalam jawatan (Memilih Skim Pencen);
° Pelanjutan tempoh percubaan; dan
° Pemberian taraf berpencen.

Bahagian Pengukuhan Integriti

° Penentuan kes prima facie;
° Tindakan tatatertib;
° Pengisytiharan harta; dan
° Urus Setia Mesyuarat jawatankuasa Tatatertib SPANS

Bahagian Khidmat Pengurusan

° Pengurusan sumber manusia;
° Pentadbiran pejabat;
° Pengurusan kewangan dan akaun;
° Mengurus majlis / program rasmi SPANS;
° Pengendalian kursus / latihan SPANS;
° Pelaksanaan Program Inovasi / Kualiti / Produktiviti; dan
° Penyediaan laporan tahunan SPANS.

Ahli - Ahli SPANS

team member img

Tan Sri Sukarti Wakiman

team member img

Datuk Claudius Roman

team member img

Datuk Idrus Bin Shafie

team member img

Datuk Hajah Mariam Omar

team member img

Datuk Janet Chee Ken Liam

team member img

Datuk Hajah Halima Haji Nawab Khan

team member img

Tuan Haji Awang Bin Jami @ Awang Shamsi

team member img

Encik Ariffin Bin Gadait

team member img

Encik Iman Bin Ali

Perkhidmatan Atas Talian

Aplikasi Intranet

↗ SM2 (PERIBADI)
↗ E-CUTI

Pekeliling Elektronik

↗ E-PEKELILING

E-Gazette

Portal Single Sign On

↗ Portal Single Sign On

Web Mail

↗ Mailing

Pautan Luar

↗ SPA Malaysia